Dijital MacroView™ Otoskop

Bakın. Paylaşın. Kaydedin. Kulak kanalı ve timpanik membranın net, canlı ve hareketsiz görüntülerini sunar.

Özellikler

  • Halojen HPX (yüksek basınçlı ksenon) lambalı olarak temin edilebilir
  • İsteğe bağlı SureColor LED lambası (daha fazla bilgi sayfa 10'da) mevcuttur
  • Kulak kanalının standart otoskoplara göre 2 kat daha büyük görünümü 
  • Pnömatik otoskopi için insüflasyon portu 
  • Muayene bulgularının daha iyi belgelenmesi için dijital görüntüleri hasta kayıtlarına kaydetmenizi sağlar. 
  • Ek bir yazılım satın almayı gerektirmez 
  • Eğitim amaçlı mükemmel bir antrenman yardımı sağlar.